ตารางการใช้ห้อง-|- สถานะ
ห้องว่าง   ระงับการจอง (Auto)   หมดเวลา
ห้องไม่ว่าง   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง