ตารางการใช้ห้องห้องว่าง   ระงับการจอง (Auto)   หมดเวลา ห้องไม่ว่าง   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง

ช่วงเวลางดจอง

#วันเริ่มสิ้นสุดเวลารายละเอียด
12018-03-262018-03-31--- ทั้งวัน ---งดให้บริการ เปลี่ยนแอร์